Nascanna

Eagraíochtaí Deonacha Gaeilge

Coláiste na bhFiann
www.colaistenabhfiann.ie

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge
www.gaelport.com

Comhluadar
www.comhluadar.ie

Conradh na Gaeilge
www.cnag.ie

Foras Patrúnachta na Scoileanna lán-Ghaeilge
www.foras.ie

Gael Linn
www.gael-linn.ie

Gaelscoileanna
www.gaelscoileanna.ie

Gael-Taca
www.gael-taca.com

Glór na nGael
www.glornangael.ie

Raidió na Life
www.raidionalife.ie

Eagraíochtaí Stáit Gaeilge

An Coimisinéir teanga
www.coimisineir.ie

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
www.cogg.ie

Foras na Gaeilge
www.gaeilge.ie

An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
www.pobail.ie

Raidió na Gaeltachta
www.rte.ie/rnag/

TG4 (Teilifís Ghaeilge)
www.tg4.ie

Údarás na Gaeltachta
www.udaras.ie

Suíomhanna Idirnáisiúnta

Cumann carad na Gaeilge/ The Philo Celtic Society
www.philo-celtic.com

Fondation Chirac
www.fondationchirac.eu

Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada
www.fcfa.ca

Fédération nationale des conseils scolaires francophones
www.fncsf.ca

The New York Irish Centre
www.nyirish.org

Organisaton Internationale de la Francophonie
www.francophonie.org

Sorosoro
www.sorosoro.org

 

Tá Fondúireacht na Gaeilge Teo ag brath ortsa chun difriocht a dhéanamh.

Tabhair Tabhartais
Haghaidh Ordú Seasta