CHUN TABHARTAS A DHÉANAMH

Tá Fondúireacht na Gaeilge ag brath ar do thacaíocht airgeadais agus ar do pháirtnéireacht san fhiontar nuálaíoch seo.

Tá an Fhondúireacht ag obair chun an teanga a neartú agus chun a hinmharanthacht mar theanga phobail a chinntiú trí mhaoiniú a chur ar fáil do thionscadail téagartha pobal bunaithe.

Chun gur féidir linn na tionscadail a fhorbairt tá do chabhair uainn agus tá tri bhealach gur féidir leat cabhair airgeadais a chur ar fáil duinn:

 

Le Paypal

Is féidir tabhartas aon uair a thabhairt go héasca agus go tapaidh le Paypal.

Is féidir le baill Phaypal íocaíocht a dhéanamh go díreach óna gcuntais bainc nó le cártaí creidmheasa. Is féidir leo siúd nach baill de Phaypal iad íocaíocht a dhéanamh anseo freisin le cárta creidmheasa.

Le tús a chur déan cliceail ar an gcnaipe seo...

 

Le Ordú Seasta

Déan cliceáil anseo chun foirm ordú seasta a íoslódáil

 

Le Seic

Is féidir seic a chur chuig:

An Cisteoir,
Fondúireacht na Gaeilge Teo.,
8 Clós Naomh Eoin,
Dún Laoghaire,
Co. Átha Cliath

Tabharfar aitheantas do dheontóirí ar an suíomh seo, ach amháin má iarrtar a mhalairt.

Go raibh maith agat.

 

Tá Fondúireacht na Gaeilge Teo ag brath ortsa chun difriocht a dhéanamh.

Tabhair Tabhartais
Haghaidh Ordú Seasta